Verifisering av konto

  • Jeg har alle dokumentene jeg trenger for å verifisere kontoen min. Hva gjør jeg nå?

  • How is my verification going?

  • Ber dere om dokumenter for verifisering av konto?

  • Når og hvordan ber dere om verifiseringsdokumenter?

  • Hva slags dokumenter ber dere om?

  • Hvilke retningslinjer har dere for dokumenter som beviser bostedsadresse?

  • Er det noe mer jeg burde vite?